Následky nadváhy a obezity – riziká a ochorenia, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou

Následky nadváhy a obezity – riziká a ochorenia, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou
Následky nadváhy a obezity – riziká a ochorenia, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou

„Nadváha nie je až tak škodlivá… Veď môj sused bol tučný, pil, fajčil a dožil sa 85 rokov“. Nuž, tomu sa hovorí predispozícia a možno keby sa lepšie stravoval, mal nižšiu hmotnosť, nepil a nefajčil, tak by sa dožil aj 95 rokov. Navyše nikto nevie ako kvalitne svoju starobu prežil a či ho to samého netrápilo.

Človek nevidí do budúcnosti a tak nikdy nevie, čo ho čaká a ako svoj život ovplyvní svojimi rozhodnutiami. Preto sa treba správať podľa toho, čo chceme dosiahnuť a nespoliehať sa na náhody. Pretože nadváha a obezita sú zdraviu škodlivé, či sa to niekomu páči alebo nie…

Zo solidarity sa téma obezity a nadváhy stala takmer tabu. Ľudia hľadajú rôzne, často falošné, dôvody pre vznik obezity. Prehliada sa to, že si ju väčšina spôsobila sama, svojim vlastným správaním… Namiesto toho sa dáva do pozornosti subjektívny pocit spokojnosti s vlastným výzorom, ktorý je určite veľmi dôležitý, ale zdravie to nezachráni. Osobne poznáme množstvo ľudí s nadváhou/obezitou a sú to úžasní ľudia… ale…! Následky to nezastaví.

Ochorenia, ktoré sú následkom nadváhy alebo obezity, nezaujímajú ničí dobrý subjektívny pocit o vlastnom výzore.

Kašlime teraz úplne na výzor a jeho povrchné hodnotenie! Chceme, aby ľudia začali rozmýšľať nad tým, čo jedia a ako sa správajú k svojmu zdraviu, ako si zbytočne ubližujú. Budeme radi, ak tento článok aspoň niekomu otvorí oči pre triezvy pohľad na vec bez urážania sa. Pretože tu už vôbec nejde o výzor, ale o zdravie a plnohodnotne prežitý život, keďže staroba s obezitou je skôr o lekároch.

Na celom svete predstavuje obezita jeden z hlavných problémov verejného zdravia spojený so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou.


Čiže poďme na jednotlivé následky, ochorenia a problémy, ktoré nadváha a obezita spôsobujú… Niekde sa odvolávame na zvýšené hodnoty BMI a niekde na vyššie % telesného tuku. Viac sa o BMI dočítaš v článku:


Budeme musieť byť struční v prípade jednotlivých ochorení, pretože tento článok by mohol byť rovno na knihu…


Zvýšené vylučovanie inzulínu


Najviac kontroverzná téma, pretože vznikla poviedka o zlých sacharidoch…

Bohužiaľ veľmi zlá poviedka o strašidle, ktoré v reálnom živote takmer neexistuje. Prečo takmer? Pretože individualita

Individuálne ochorenia, predispozície, extrémy a náchylnosti, ktoré ale nie sú tak časté ako si všetci myslia. Navyše veľmi veľa šíriteľov poviedky o zlých sacharidoch sa opiera o štúdie, ktoré boli realizované hlavne na obéznych ľuďoch. Nepíšeme, že všetci, ale ako niektoré štúdie dokazujú, že sacharidy zvyšujú vylučovanie inzulínu, tak existujú aj štúdie (hodnoverné), ktoré dokazujú, že bielkoviny tiež veľmi podobne zvyšujú inzulín.

Ale poďme hlbšie k téme obezity, samotnej téme inzulín vs. sacharidy sa venujeme v tomto článku:

Čo sa obezity a zvýšeného vylučovania inzulínu týka, je dokázané, že k tomuto javu dochádza pri zvýšení BMI. Toto následne vedie k inzulínovej rezistencii a cukrovke. Aj toto je dôvod, prečo sa spája obezita s diabetom.

Dlhodobá strata hmotnosti má na tento vplyv opačný, pozitívny účinok. Teda stabilizáciu inzulínu.Kardiovaskulárne ochorenia

Už dávno sa vie, že prepojenie medzi vysokým BMI a kardiovaskulárnymi problémami je veľmi úzke. Často sa vyskytuje:


Hypertenzia

Znamená vysoký krvný tlak. Väčšina ľudí ani nevie, že ním trpí a preto sa nazýva aj „tichý zabijak“. Zistiť sa dá najmä pravidelným meraním krvného tlaku. Poškodzuje organizmus rôznymi spôsobmi, ale najmä tým, že zvyšuje námahu srdca a ciev. Tým, že srdce musí dlhodobo pracovať oveľa „ťažšie“ ako za normálnych okolností, tak sa zväčšuje, jeho steny hrubnú.

O dobrom krvnom tlaku hovoríme vtedy, keď sú hodnoty nižšie ako 120/80 mm Hg. Analýza zo štúdie o zdraví žien zistila významný súvis medzi obezitou, hypertenziou a cukrovkou.


Hyperlipidémia

Ide o zvýšenú hladinu lipidov, vrátane cholesterolu a triglyceridov v krvi. Veľa ľudí síce nemá príznaky, ale jej prítomnosť znamená zvýšené riziko ochorení srdcových tepien, ako je zhrubnutie a kôrnatenie.


Cukrovka / diabetes

Zápaly spôsobené tukovým tkanivom, najmä v brušnej oblasti, ničia bunky a spôsobujú, že telo je menej citlivé na inzulín a nedokáže spracovať všetky sacharidy v krvi. Krvný cukor je tak neustále zvýšený a spôsobuje poškodenia aj v iných častiach tela (nervy v končatinách, očné nervy…). Môže znížiť dĺžku života aj o 10 rokov.

Sú 2 hlavné typy:

 • Cukrovka 2. typu – vyskytuje sa najčastejšie. Trpia ňou osoby (najmä) s vyššou hmotnosťou, ale môže vzniknúť aj dedične. Príznaky nie sú výrazné a niekedy prebieha bez nich. Kedysi sa označovala aj ako starecká cukrovka. V súčasnosti, vďaka stúpajúcemu podielu obéznych detí a mladých ľudí, je postihnutá aj táto veková skupina. Viac ako 87 % dospelých s cukrovkou má nadváhu alebo obezitu. V roku 2009 bola cukrovka siedmou najčastejšou príčinou úmrtia v USA.
 • Cukrovka 1. typu – úplne zanikli B-bunky, ktoré tvoria inzulín v pankrease. Organizmus si vytvára protilátky proti vlastným bunkám, čím ich ničí. Prejavuje sa výraznými príznakmi: smäd, časté močenie, závraty, spavosť. Najčastejšie sa vyskytuje u mladých ľudí.


Menke a kol. (2015) zistil vo svojej štúdií, kde rozlišoval skúmaných podľa BMI, že podiel diabetikov medzi ľuďmi s normálnou hmotnosťou bol asi 1 ku 20tim. Zatiaľ čo medzi obéznymi už ochorel na diabetes každý 5ty.

V štúdii, ktorá trvala 14 rokov (Graham a kol., 1995), sa sledovalo viac ako 100 000 žien. Ukázalo sa, že BMI bol hlavný faktor pre výskyt diabetu. Čím vyššie bolo BMI, tým bolo riziko ochorenia na cukrovku vyššie. Toto riziko bolo dokonca zvýšené už pri hornej hranici normálnej hmotnosti.

Ženy, ktoré z normálnej hmotnosti pribrali 5 – 8 kg, mali riziko zvýšené o 99 % a naopak u tých, čo schudli viac ako 5 kg, riziko kleslo o 50 %.

Chang a kol. (2014) vypracovali kórejskú štúdiu s 15 000 skúmanými osobami, pri ktorej zistili, že aj u obéznych s normálnymi laboratórnymi hodnotami sa častejšie našli skôrnatené cievy, čo zase vedie k riziku vzniku kardiovaskulárnych ohorení.

Zo štúdie Appleton a kol. (2013) vyplynulo, že obézni ľudia, ktorí boli (zatiaľ v tom čase) relatívne zdraví, mali viac ako 2-násobne vyššie riziko, že v nasledujúcich 5 – 10 rokoch budú mať zlé krvné výsledky alebo diabetes. Zvyšku sa darí ešte horšie. Porovnávanie prebiehalo s ľuďmi s normálnou hmotnosťou.

Analýza 89 štúdií – Guh a kol. (2009) ukázala, že obézni muži majú v porovnaní s mužmi s normálnou hmotnosťou približne 6-násobne vyššie riziko výskytu diabetu. U obéznych žien sa toto riziko zvýšilo dokonca 12-násobne.
Taktiež zistil, že riziko ďalších kardiovaskulárnych ochorení bolo zvýšené o 29 % pri obéznych mužoch.

Podľa štúdie z Pediatric Academic Society sa miera diabetu medzi deťmi zvýšila o 30 %.

Existuje už množstvo štúdií, ktoré ukazujú, že diabetu 2. typu je možné zabrániť výrazným zredukovaním hmotnosti.

Lieky znížili riziko diabetu o 31 %, zatiaľ čo zmena spôsobu života a redukcia hmotnosti o 58 %. Úbytok hmotnosti 5 kg má za následok 50 % zníženie rizika cukrovky.


Koronárne choroby srdca a mozgové príhody

Ochorenia, pri ktorých nie sú tepny, ktoré vyživujú srdce (koronárne), schopné zásobovať srdce. Vzniká tzv. ateroskleróza, u ktorej príčiny vzniku podporuje fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu (hlavne LDL), cukrovka, sedavý spôsob života a nezdravá životospráva.


Mŕtvica

Nastane vtedy, keď sa zastaví tok krvi do časti mozgu a to spôsobí odumieranie mozgových buniek. Riziko mozgovej mŕtvice je u mužov s nadváhou vyššie o 23 %, s obezitou o 51 %. U žien s nadváhou je to o 15 % viac a u obéznych o 49 %.

Jej riziko je možné znížiť redukciou hmotnosti a udržaním krvného tlaku pod kontrolou. Tým sa môže zlepšiť cholesterol a hladina cukru v krvi.Metabolický syndróm


Kombinácia a spojenie rôznych kardiovaskulárnych rizikových faktorov s obezitou je známa ako metabolický syndróm. Predstavuje skupinu kardiometabolických rizikových faktorov:

 • zvýšený krvný tlak,
 • hraničná glykémia nalačno,
 • porušená glukózová tolerancia,
 • zvýšená hladina triacylglyceridov a
 • znížená hladina HDL lipoproteínov)

spolu s nadbytkom tukového tkaniva v oblasti pásu a hrudníka. Tento syndróm je spojený so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnej úmrtnosti.

Samotná redukcia hmotnosti je spojená so znížením výskytu metabolického syndrómu.Respiračný systém


Vysoké BMI je často spojené s hypoventilačným syndrómom tzv. Pickwickov syndróm. Vzniká práve pri obezite, kedy vnútorný brušný tuk a veľký objem „hmoty“ potláča prirodzené pohyby pľúc. To spôsobuje, že sú ľudia rýchlo zadýchaní a dýchajú iba krátko a rýchlo.

Vysoké BMI tiež spôsobuje tzv. spánkové apnoe (OSA), ktoré vedie k pľúcnej hypertenzii. Tá spôsobuje abnormálne srdcové rytmy a vedie k nadmernej únave. Dochádza pri ňom počas spánku, väčšinou nepozorovane, k vynechaniu dýchania na niekoľko sekúnd až minút, čo môže byť veľmi nebezpečné. Podľa stupňa závažnosti to môže viesť k únave, spavosti počas dňa, problémom so sústredením alebo k srdcovým ochoreniam. Existujú aj 2 štúdie z Harvardu (Fogel a kol. 2001 – 2003), ktoré prezentujú, že neexistuje súvislosť medzi obezitou a spánkovým apnoe. Tieto boli však stiahnuté, pretože sa hlavný výskumník Rober B. Fogel priznal, že údaje sfalšoval.

Nadváha a obezita bola spojená aj s astmou. Pri zvýšenej hmotnosti môže dôjsť k jej vzplanutiu alebo zhoršeniu stávajúceho stavu. Jednou z možných teórii, prečo tento problém vzniká je, že v hrudníku je kvôli zväčšenému srdcu menej miesta pre pľúca a z vonkajšej strany tlačí na hrudník tukové tkanivo, čo sťažuje dýchanie. Guh a kol. (2009) zaznamenal 20 %-tný nárast astmy u mužov s nadváhou a 43 %-tný nárast u obéznych.

Opäť je vhodným riešením úbytok hmotnosti, kedy dochádza k výraznému zlepšeniu respiračného systému a astmatických ťažkostí. A v súčasnosti je vedcami už dokázané, že nadváha a obezita sú rizikové faktory.


Genito-urinálny systém


Tak, ako je škodlivá nadváha, tak je v tomto prípadne škodlivá aj extrémna podváha, pretože pri nej často dochádza k poškodeniu obličiek (obmedzením jedla, nápojov a používaním preháňadiel).

Stále zvyšujúce BMI a vysoké % telesného tuku priamo súvisí so znížením reprodukčnej funkcie. Obezita má taktiež vplyv na výskyt reprodukčných nádorov, vrátane nádorov prsníka, prostaty a vaječníkov. Presný dôvod tejto príčiny sa stále skúma. Vie sa, že tukové tkanivo je metabolizátorom pohlavných steroidov a glukokortikoidov, čo môže byť príčinou reprodukčnej dysfunkcie. Nové údaje tiež naznačujú vplyv zápalového stavu spôsobeného obezitou.

Reynolds v jednej štúdii zistil, že nadváha v tehotenstve zvyšuje pravdepodobnosť kardiovaskulárnych ochorení u detí v dospelosti o 15 %.

Rich-Edwards a kol. (2002) zistil, že problémy s plodnosťou vo vzťahu k hodnotám BMI majú rizikovú krivku v tvare písmena „U“. Najmenšie riziko spočívalo v hodnotách BMI medzi 20 – 24. Pričom podváha a rastúca váha so zvyšujúcim sa % telesného tuku tento problém výrazne zhoršovali. Problémy sú úzko späté práve s brušným tukom.

Výskumnej skupine Korta a kol. (2014) sa podarilo dokázať, že pri významnejšom poklese hmotnosti sa u žien s nadváhou schopnosť počatia zlepšila z 54 % na 88 %.

Dnes už vieme, že tukové tkanivo je „orgán“, ktorý okrem iného produkuje aj pohlavné hormóny. A teda ženy s podváhou alebo nadváhou/obezitou môžu mať problémy s menštruačným cyklom. Dôvodom je, že majú buď príliš málo alebo veľa hormónov. Určité množstvo tukového tkaniva je preto nevyhnutné pre normálne fungovanie organizmu.

Tukovú hmotu tvoria rôzne bunky, ktoré opakovane odumierajú a znovu sa obnovujú. Odumierajúce bunky organizmus vníma ako cudzie telieska a vedú k zápalom (veľmi laicky a stručne popísané). Tieto zápaly majú vplyv na rôzne systémy a ochorenia.

Vyššie % telesného tuku a váhy ma negatívny vplyv aj na mužov. Obvod pása pritom predstavuje väčší rizikový faktor pre nedostatok testosterónu. To môže následne spôsobovať problémy s:

 • erekciou,
 • sexuálnou túžbou,
 • kolísaním nálady,
 • vyčerpanosťou,
 • poruchami spánku a 
 • koncentráciou.

Muži s obvodom pása nad 106 cm majú až 2-násobne väčšiu pravdepodobnosť problémov, ako muži s obvodom pása do 81 cm. Vďaka redukcii hmotnosti a športovaním dokázala časť mužov svoje problémy s erekciou vyriešiť bez liekov.

Jedným z málo očakávaných a nepríjemných dôsledkov obezity je inkontinencia. Veľká hmota, ktorá vzniká pri obezite vyvíja tlak v oblasti brucha, podbruška a tým sa zvyšuje tlak aj na močový mechúr. Výrazne zníženie hmotnosti môže však tento stav výrazne zlepšiť alebo odstrániť.


Predčasné úmrtia


Adams a kol. (2006) – dokázali, že riziko predčasného úmrtia s miernou nadváhou je o 20 – 40 % vyššie. U obéznych ľudí je toto riziko vyššie o 150 a viac %.

Calle a kol. (1999) – zistil, že riziko predčasného úmrtia je vyššie o 30 % v rozmedzí BMI 25 – 27 a pri BMI medzi 27 – 29 je riziko vyššie o 60 %.

Bell a kol. (2015) sledoval v štúdii, ktorá trvala 20 rokov, obéznych ľudí. Títo boli údajne zdraví. Viac ako polovica sa po nejakej dobe stali nezdravými obéznymi. V porovnaní so zdravými ľuďmi, ktorí mali normálnu hmotnosť, sa riziko, že títo s obezitou ochorejú, zvýšilo až 8-násobne.


Kožné problémy


Obezita zhoršuje aj stav našej pokožky a výskyt rôznych kožných problémov. Toto riziko sa zvyšuje nie len v dôsledku chybnej produkcie hormónov, ale aj tým, že na koži existuje viac miest, ktoré sa o seba trú alebo vznikajú rôzne záhyby, v ktorých sa usádza a drží pot a množia baktérie.


Problémy s chrbtom a kĺbmi


Toto je veľmi logické, pretože z fyzikálneho hľadiska stúpa s narastajúcou hmotnosťou tlak na kĺby a dochádza k rýchlejšiemu mechanickému opotrebeniu. Nadváha predstavuje pre naše kosti a kĺby záťaž, pretože musí nosiť podstatne viac kilogramov, ako je primerané.

Chrbtica má citlivú štruktúru stavcov, medzistavcových platničiek a väziva a tieto majú obmedzenú schopnosť prispôsobiť sa neúmernej dlhotrvajúcej hmotnosti. Navyše sa mení ťažisko a chrbtica musí zvládnuť väčšiu záťaž, ako pri normálnej hmotnosti, ktorá je na tele rozložená proporcionálne.

Podľa Guh a kol. (2009) je riziko chronických bolestí chrbta už pri miernej nadváhe vyššie o 59 %, zatiaľ čo u obéznych ľudí až o 180 %.

Vysoká hmotnosť môže teda spôsobiť aj artritídu. Riziko závisí od druhu pohybu a telesnej hmotnosti. Napríklad tlak na kolenné kĺby pri chôdzi sa zvyšuje skoro 4-násobne. To znamená, že každé kilo navyše predstavuje cca 4 kg dodatočnej záťaže.

Štúdia Gudbergsen a kol. (2012) dokázala, že redukciou hmotnosti je možné u obéznych pacientov, starších ako 60 rokov s osteoartritídou kolena, docieliť veľké zlepšenie.


Rakovina


Obezita je spúšťačom asi pol milióna nových prípadov rakoviny ročne po celom svete. Platí to najmä pre rakovinu:

 • maternice a vaječníkov,
 • pažeráka,
 • hrubého čreva,
 • konečníka,
 • obličiek,
 • pankreasu,
 • žlčníka,
 • krčka maternice,
 • štítnej žľazy,
 • prsníka a leukémie.


Konkrétne procesy, ktoré rovnako ako nadváha prispievajú k vzniku rakoviny, sa stále skúmajú. Predpokladá sa hormonálny vplyv a samotné tukové tkanivo má vlastnosti, ktoré rast nádorov zjednodušujú.

Seo a kol. (2015) zistil pri pokusoch na zvieratách, že obézne prsné tkanivo je hustejšie a tvrdšie. To môže podporovať rast nádorov v prsníkoch. Redukcia hmotnosti by mohla tento efekt čiastočne zvrátiť.

Analýza Guh a kol. (2015) objavila nasledujúce zvýšenie rizika spôsobeného nadváhou:

Riziko sa dá obmedziť znížením telesnej hmotnosti, % telesného tuku, zlepšením stravovacích návykov a fyzickou aktivitou.


Ako znížiť riziko a zlepšiť svoj zdravotný stav?


Každý problém má nejaké riešenie, teda väčšina. Tak je to aj v tomto prípade pri väčšine zdravotných ochorení. Bohužiaľ nie pri všetkých.

Tukovú hmotu tvoria rôzne bunky, ktoré opakovanie odumierajú a znovu sa obnovujú. Odumierajúce bunky organizmus vníma ako cudzie telieska a vedú k zápalom (veľmi laicky a stručne popísané).
Tieto zápaly majú vplyv na rôzne systémy a ochorenia. K tomuto sa ešte pridáva fakt, že veľký objem telesnej hmoty spôsobuje, že všetky orgány musia podávať „vyšší“ výkon, aby celý organizmus zásobili krvou a živinami.


Čiže základným a najdôležitejším pomocným riešením je zredukovať svoju telesnú hmotnosť a teda hlavne % telesného tuku, najlepšie tak, aby si spĺňal/a normálne hodnoty. Pozor na skinny fat – ide o chudé telo s nadmerným množstvom tuku.

 • BMI 18,5 – 24,9
 • % telesného tuku:
  •  ženy 21 – 24 %
  •  muži 14 – 21 %

Pomôcť môže aj redukcia váhy o 5 % telesnej hmotnosti.

Ďalšie odporúčania sa týkajú fyzickej aktivity a mal by si týždenne absolvovať aspoň 150 minút miernej aeróbnej aktivity.

Pri tomto všetkom netreba zabúdať na zdravšie a vyváženejšie stravovanie, na dostatočný príjem ovocia a zeleniny, uprednostňovať celozrnné varianty, dostatok bielkovín (najmä chudé mäso, morské plody), strukoviny, orechy a semená (stačí malá hrsť 2 – 3x do týždňa).

S týmto všetkým ti vieme pomôcť s našou aplikáciou Nutrelino, klikaj a zisti viac:


Dhabuwala a kol. (2000) zistil u pacientov, ktorí schudli z morbídnej obezity na BMI – mierna nadváha, po 2 rokoch veľké zlepšenie krvného tlaku, astmy, spánkového apnoe.

 • Zo 42 pacientov, ktorí boli liečení liekmi na vysoký krvný tlak, mohlo až 18 z nich lieky úplne vysadiť.
 • Z 34 astmatikov mohla polovica vynechať lieky.
 • 11 z 12 pacientov, ktorí trpeli na spánkové apnoe, sa úplne uzdravilo.


S nadváhou a obezitou je to podobne, ako s inými neduhmi (napr. fajčením alebo nadmerným pitím alkoholu). Jedna cigareta hneď neznamená, že zomrieš na rakovinu. Ale u niekoho, kto má predispozíciu, to môže znamenať významne skorý výskyt problémov. U niekoho iného je to iba otázka času a u niekoho nemusí dôjsť k výskytu nádorov vôbec.Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535456/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11965822/
http://www.tvojesrdce.sk
https://diabetik.sk/vsetko-o-diabetes-mellitus/zakladne-informacie-o-diabetes-mellitus-cukrovke/
https://www.vusch.sk/ochorenia/koronarna-choroba-srdca/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18280327/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6530037/
https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/health-risks-overweight
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17925342/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879283/
Nadja Hermann, Ako prekonať klamstvá o chudnutí

Zdroj ilustračného obrázka: „Designed by macrovector / Freepik“