Pitný režim a jeho evidencia v Nutrelino

Pitný režim a jeho evidencia v Nutrelino
Pitný režim a jeho evidencia v Nutrelino


Nutrelino ti umožňuje aj zaznamenávanie a sledovanie tvojho denného pitného režimu, ktorý porovnávame s odporúčaným príjmom tekutín na deň.

Pitný režim si eviduješ priamo v jedálničkoch. Je to u nás veľmi jednoduché. Čokoľvek si zapíšeš z kategórie „Nápoje“ a je v ml do jedálnička, automaticky sa ti započíta aj do pitného režimu (prípadne sa môžeš rozhodnúť inak pri zapisovaní – viď. obrázok nižšie).

Druhou možnosťou, ktorá je aj možnosť pre zapisovanie čistej vody. Môžeš využiť prednastavené 250 ml poháriky alebo si pridáš vlastné množstvo.

Evidencia príjmu tekutín je možná vo webovej a aj v iOS mobilnej aplikácii.

Tvoj aktuálny príjem porovnávame s odporúčanými hodnotami, ktoré by ti mali pomôcť vyvarovať sa dehydratácii. Požiadavky na celkový príjem tekutín závisia od podnebia, stravy, úrovne fyzickej aktivity a od zdravotného stavu každého jedinca. Odporúčania preto nie sú zjednotené, ale sú v každej krajine prispôsobené alebo sú odporúčania uvedené v určitom rozsahu.
Naše odporúčania sú priemerné hodnoty a zahŕňajú rozsah medzi odporúčaniami v EU a v USA.

Viac o odporúčaných hodnotách nájdeš v článku na našom blogu:


Evidovanie pitného režímu v Nutrelino – webová aplikácia


A. Možnosť = automatické vloženie nápojov do pitného režimu pri zapisovaní do jedálnička

  1. otvor si jedálniček,
  2. cez modré plus pri jednotlivých chodoch si vyber ľubovoľnú položku, ktorú chceš vložiť do jedálnička kvôli kcal. Ak ide o položku z nápojov a jej hodnoty sú v ml, automaticky sa ti započíta do pitného režimu,
  3. ak túto položku nechceš započítať do pitného režimu, iba odškrtni políčko s názvom „Započítať do tekutín“.
  4. Klikni na vložiť do jedálnička.
Obrázok A možnosť 1

Ako môžeš vidieť na „Obrázok A možnosť 2“, pridaná kofola je aj v jedálničku (kvôli kalóriám), ale aj v pitnom režime pod jedálničkom, kv. zaznamenávaniu tekutín. Pohárik pri položke v jedálničku znamená, že sa pridala táto tekutina do pitného režimu.

Pokiaľ zmeníš množstvo ml pri tejto tekutine v jedálničku, zmení sa ti automaticky aj hodnota v pitnom režime.

Takto isto to funguje, aj keď si tekutinu pridávaš do jedálnička z databázy potravín.

Obrázok A možnosť 2


B. Možnosť = zapisovanie príjmu tekutín iba v pitnom režime.

Ak si pri pridávaní položky do jedálnička odškrtneš fajku pri „Započítať do tekutín“ – ako sme popísali v predošlej časti „A. Možnosť“ v kroku č. 3, tak túto tekutinu budeš mať iba v jedálničku, ale nie v pitnom režime.

Ako teda zapísať dodatočne príjem tekutín ak si ju nepridáš do jedálnička?

  1. choď do pitného režimu „Tekutiny“ – napravo dole v jedálničku,

  2. a) klikni na malé plus pod pohárikom = pridáš rovno 250 ml alebo
    b) klikni na väčšie plus vpravo hore v pitnom režime a tam si zapíš ľubovoľné množstvo, ktoré si vypil. Následne sa ti pridajú poháriky.

Obrázok B Možnosť

V tej istej časti pod pohárikmi vidíš tiež (obrázok B):

  • Stav = vypovedá o tvojom aktuálnom príjme tekutín.
  • Cieľ = odporúčaná hodnota príjmu tekutín na deň.


Pitný režim – mobilná iOS aplikácia


Princíp fungovania je úplne rovnaký, ako vo webovej aplikácii. Pitný režim nájdeš, keď prescroluješ plánom daného dňa (príbor v rúžovej ikonke) nižšie. Uvidíš tam názov „Tekutiny“.


1. Pridanie tekutín cez jedálniček (chod)

Klikni na modré plus pri danom chode, nájdi a vyber si položku, uprav množstvo a prípadne či chceš alebo nechceš túto položku započítať do tekutín a klikni na Pridať do jedálnička.
Položku vidíš v jedálničku aj s pohárikom – to znamená, že sa pridala do evidencie pitného režimu. Takto isto funguje, ak si tekutinu pridáš do jedálnička cez databázu potravín.

Viď. dva obrázky č. 1 (nižšie pre iOS app)

Pridanie tekutín cez jedálniček (chod) iOS mobilná app

Pridanie tekutín cez jedálniček (chod) iOS mobilná app


2. Pridávanie tekutín cez malé plus pod pohárikom

Pridávaš iba poháriky presne po 250 ml. Čoskoro budeme mať možnosť pridať aj vlastné množstvo tekutín cez väčšie modré plus pri názve časti „tekutiny“.

Tak ako vo webovej verzii aj tu vidíš svoj aktuálny „Stav“ príjmu tekutín a „Cieľ“, ktorý značí odporúčané hodnoty príjmu tekutín.

Prescroluj sa nižšie na display v jedálničku (úvodná obrazovka, daného dňa) a tam uvidíš časť s názvom „Tekutiny“. Pod pohárikom máš modré plus na pridanie 250 ml. Prípadne šedým mínus pohárik odstrániš.

Pridávanie tekutín cez malé plus pod pohárikom iOS mobilná aplikácia


3. Veľké plus v centre spodnej časti obrazovky

Pridávaš ľubovoľné množstvo tekutín, ale iba do aktuálneho dňa „dnešného“ . Cez túto funkciu nemôžeš evidovať príjem v minulosti alebo plánovať príjem pre budúce dni.

Viď. dva obrázky nižšie s názvom: Veľké plus v centre spodnej časti obrazovky obr. 1/2 a 2/2.

Veľké plus v centre spodnej časti obrazovky obr. 1/2

Veľké plus v centre spodnej časti obrazovky obr. 2/2

Keby si mal ďalšie otázky, neváhaj nás kontaktovať na FB, IG alebo email: info@nutrelino.com