Detská obezita a podvýživa

Detská obezita a podvýživa
Detská obezita a podvýživa


V súčasnosti už môžeme hovoriť o celosvetovej epidémií až pandémii, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje zdravie, dĺžku a kvalitu života.

 • 41 miliónov detí vo veku do 5 rokov malo v roku 2016 nadváhou alebo obezitu. Tento trend sa rapídne zhoršuje.
 • V roku 2019 bolo tiež zistené, že viac ako 340 miliónov detí a dospievajúcich trpelo nadváhou alebo obezitou.
 • Odhaduje sa, že 1 z 3 jedenásťročných detí trpí nadváhou a obezitou.
 • Výskyt nadváhy a obezity u detí a dospievajúcich vo veku 5 – 19 rokov výrazne vzrástol z iba 4 % v roku 1975 na viac ako 18 % v roku 2016.

Problém s obezitou nemajú iba vyspelé krajiny. Začínajú ňou v rovnakej miere trpieť aj rozvojové krajiny. Až do 80. rokov sa v týchto krajinách nepovažovala obezita za problém. Bola nebezpečná skôr v moderných krajinách.

Epidémia obezity je v súčastnosti výraznejšia v rozvojových krajinách, ktoré prechádzajú rýchlymi zmenami v oblasti demografie, ekonomiky a sociálneho života. Hospodársky pokrok a industrializácia v týchto rozvojových krajinách spôsobujú zmenu životného štýlu u detí a dospelých ľudí.

Dochádza k ľahšej dostupnosti sladkých a tučných jedál, jedál zo slávnych fastfoodov a iných typov rýchleho občerstvenia. Deti a dospelí majú menej fyzickej aktivity. Menej konzumujú zdravé potraviny, ako ovocie a zelenina. Týmto dochádza k dvojitému zaťaženiu, a to k obezite a aj podvýžive. Napríklad v Afrike sa počet detí s nadváhou do 5 rokov zvýšil od roku 2000 o takmer 50%.


Deti rapídne priberajú na hmotnosti z nadbytku nezdravého jedla, nedostatku pohybu a neprijímajú dostatok dôležitých živín pre ich vývin. A toto je problém tak rozvojového, ako aj rozvinutého sveta.


Čo spôsobuje nadváha a obezita?

Základnou príčinou nadváhy a obezity v detstve je energetická nerovnováha. Deti prijímajú oveľa viac kalórií ako spotrebujú.

Veľa ľudí tomuto neprikladá stále váhu, tak dúfajme, že si pozorne prečítajú nasledovné riadky. Pretože nie, to dieťa z obezity naozaj nevyrastie, ale z najväčšou pravdepodobnosťou bude obézne aj v dospelosti!


Najmenej 2,6 milióna ľudí zomrie v dôsledku nadváhy alebo obezity.

Narastá riziko:

 • vzniku cukrovky,
 • srdcovo-cievnych ochorení,
 • syndrómu obštrukčného spánkového apnoe (porucha dýchania viazaná na spánok – najčastejšie vzniká v dôsledku obezity, kedy dochádza k zúženiu horných dýchacích ciest),
 • rakoviny,
 • vysokého krvného tlaku,
 • predčasného úmrtia,
 • predčasnej invalidity,
 • nízkeho sebavedomia a rôznych psychických problémov,
 • poruchy muskuloskeletálnej sústavy,
 • osteoartritídy.


Deti sa kvôli nadváhe a obezite stávajú menej fyzicky aktívnymi, čo vedie k ešte väčšiemu nárastu hmotnosti. Tým klesajú aj možnosti detí zúčastňovať sa na rôznych skupinových alebo školských aktivitách.

Kedy vzniká riziko nadváhy a obezity?

Každá fáza životného cyklu a prostredia, v ktorom sú deti narodené a vychovávané, môže prispieť k riziku vzniku nadváhy alebo obezity.

Už tehotenská cukrovka môže viesť k zvýšeniu pôrodnej hmotnosti a riziku vzniku obezity v neskoršom veku.

Nasleduje veľmi náročný výber zdravých potravín pre dojčatá a malé deti, ktorý je rozhodujúci, pretože potravinové preferencie sa vytvárajú v ranom veku.

Matky by sa mali v tomto veku vyhýbať detským potravinám s vysokou energetickou hodnotou, vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Zabudnite na starú poveru, že tučné dieťa je zdravé dieťa. Je to klamstvo!

Základnou príčinou nadváhy a obezity v detstve je energetická nerovnováha. To znamená, že deti prijímajú oveľa viac energie, ako spotrebujú aktivitami. 

Narastá konzumácia energeticky náročných potravín s vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Naopak, s nízkym obsahom vitamínov, minerálov a iných živín, ktoré sú dôležité pre zdravý vývoj dieťaťa.

Taktiež dochádza k zníženiu úrovne fyzickej aktivity. Stále viac urbanizovaný a digitalizovaný svet ponúka menej príležitostí na aktivitu. Deti uprednostňujú rôzne sedavé činnosti a pohodlnú prepravu dopravnými prostriedkami.

Obezita v detstve je spojená najmä s nezdravým stravovaním a nízkou telesnou aktivitou. Problém však nesúvisí výlučne iba so správaním detí a ich rodičov. Súvisí aj so sociálnym a hospodárskym rozvojom, poľnohospodárstvom, dopravou, urbanizáciou, meniacim sa životným prostredím, spracovaním potravín, distribúciou, marketingom a samotným vzdelaním.

Ako zistiť, či je tvoje dieťa obézne?


K meraniu detskej obezity sa pristupuje inak, ako klasickým BMI, ktorý je určený pre dospelých ľudí. WHO (World Health Organization) spracovala graf alebo tabuľku, komu je čo lepšie, pre posúdenie detskej váhy a obezity.  Prípadne zverejni grafy a tabuľku nechaj na link

 • Dievčatá, od narodenia do 5 rokov, graf hmotnosti = graf
 • Chlapci, od narodenia do 5 rokov, graf hmotnosti = graf
 • Dievčatá, od narodenia do 5 rokov, graf BMI* = graf
 • Chlapci, od narodenia do 5 rokov, graf BMI* = graf

*Poznámka:
– nad (1) ide o nadváhu, nad (2) ide o obezitu,
– pod (-1) ide o podváhu, pod (-2) ide o extrémnu podváhu.


Ako s nadváhou a obezitou bojovať?

Na rozdiel od väčšiny dospelých si deti a dospievajúci nemôžu vybrať prostredie, v ktorom žijú, ani potraviny, ktoré konzumujú. Majú tiež obmedzené schopnosti pochopiť dlhodobé dôsledky svojho správania.

Problém je celospoločenský a preto si vyžaduje spoluúčasť rôznych segmentov. Za nadváhu detí môžu rôzne príčiny… napr.:

 • výživa matky počas tehotenstva,
 • výživa počas dojčenia,
 • vysoký príjem nezdravej stravy doma a aj v školách,
 • masívny marketing potravinárskeho priemyslu na nezdravé produkty,
 • agresívny predaj energeticky náročných potravín a nápojov,
 • nedostatočná snaha mestských štvrtí v budovaní detských ihrísk a rôznych plôch na voľnočasové využitie bez vstupných poplatkov…


Zmena zo strany rodičov

Prevencia obezity je najúčinnejší a nákladovo najefektívnejší spôsob. Návyky naučené v detstve väčšinou pretrvávajú do dospelosti. Predpokladá sa, že ak nedôjde k zmene v rodine, tak dieťa nebude mať snahu pokračovať v zlepšovaní stravovania. Rodičia by mali najmä pochopiť, že zaužívaná povera, že tučné dieťa je zdravé, alebo že z toho vyrastie, je jedno veľké hrozné klamstvo! U väčšiny detí, ktoré sú obézne v detstve, tak budú obézne v dospelosti. Dupľom ak jeden alebo obaja rodičia sú obézni.


Tým, že majú rodičia najväčší vplyv na svoje deti, tak by sa mali snažiť najviac. Od narodenia je dôležité včasné a primerané dojčenie, neskôr zavedenie výživovo primeraných a bezpečných doplnkových potravín. Tieto potraviny by mali byť bohaté na živiny a mali by byť podávané v primeranom množstve. Malé deti by mali dostávať rôzne potraviny, špeciálne pripravené alebo upravené z rodinných jedál. Je dôležité sa vyhnúť doplnkovým potravinám s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli.

Taktiež u starších detí je dôležité obmedziť konzumáciu nezdravých potravín plných cukru, tuku a soli. Je dôležité zredukovať sladené nápoje a spracované potraviny. Zvýšiť spotrebu ovocia, zeleniny, strukovín, celých zŕn a orechov.

Rovnako dôležitá je aj fyzická aktivita, ktorá by mala byť v detskom veku aspoň 60 minút denne. Môže byť rozdelená do viacerých častí dňa a kratších úsekov. Väčšina fyzickej aktivity by mala byť aeróbna. Pre nižšiu vekovú skupinu je možné vykonávať rôzne činnosti, ktoré sú súčasťou aktívnych hier, behu, skákania a pod.
Dôležité je taktiež deti vzdelávať v oblasti zdravej výživy a pestovať v nich zdravé návyky. Nižšie nájdeš tipy, ako podporiť tieto zdravé návyky.

Škôlky a školy

Dieťa trávi v škôlke a škole pomernú časť dňa. Preto majú obrovský potenciál v prevencii obezity u detí. Tiež nezvyšujú sociálnu nerovnosť, pretože poskytujú rovnaké základné telesné aktivity a potraviny pre všetkých. Môžu byť veľmi nápomocné v prevencii a boji s obezitou.

Užitočná a prínosná by bola výučba o zdravej výžive. Vďaka tomu by sa zlepšilo vzdelanie detí v oblasti stravy a zdravia. Taktiež by sa malo zlepšiť v tomto smere vzdelanie kuchárov a učiteľov na školách.

Na zvýšenie pohybovej aktivity počas vyučovania sa javia veľmi prínosné povinné aktívne prestávky medzi hodinami.  

Škôlky a školy by sa mali ďalej zamerať na poskytovanie zdravých a kvalitných potravín a jedál s väčším obsahom ovocia a zeleniny v školských jedálňach a bufetoch.

Štúdiami sa zistilo, že veľmi nápomocné je aj obmedzenie marketingu a automatov na nezdravé potraviny v školách. Pretože deti, hlavne mladšie, sú veľmi ovplyvniteľné a neuvedomujú si dôsledky svojho konania.

Mestské štvrte

Ako sme už spomenuli vyššie, životné prostredie vplýva na kvalitu života a obezitu detí. Vo väčšine mestských častí je nedostatok detských ihrísk a rôznych plôch na voľnočasové aktivity pre deti a dospelých, ktoré by neboli podmienené vstupným poplatkom.

Proces budovania takýchto miest je veľmi náročný a trvá dlho. Netreba sa však na to upínať a vyhovárať sa. Je veľa rôznych miest, kde sa vieš so svojim dieťaťom aktívne vyžiť i keď je to niekedy náročnejšie. Prednosť má ale zdravie pred lenivosťou.

Potravinársky priemysel

Bohužiaľ, v dnešnej dobe prevláda trend konzumácie spracovaných potravín, fastfoodov, sladkých, tučných a slaných jedál, vrátane sladkých nápojov. Keďže dopyt vytvára ponuku, tak potravinársky priemysel nemá ambíciu vyrábať zdravšie produkty, pokiaľ sa tie ich „cenzurované slovo“ budú predávať. Masívny marketing potravinárskeho priemyslu a  agresívny predaj energeticky náročných potravín a nápojov vedie len k stále rastúcej obezite.

Často však vidíme, že verejný tlak dokáže veci meniť k lepšiemu. Preto sa treba neustále dožadovať kvalitných potravín a uprednostňovať ich kúpu. Dôležité je taktiež uvádzanie kompletných informácií o produkte na obaloch – nutričné hodnoty, zloženie, éčka, alergény a pod.

Je tiež dôležité, aby potravinársky priemysel zmenil marketingový tlak z nezdravých na zdravé potraviny.

Tipy na podporu zdravých návykov u detí

 • chváľ úsilie dieťaťa a vyhni sa spomínaniu jeho hmotnosti,
 • buďte spolu aktívni,
 • nechaj ho vyskúšať zeleninu a ovocie, ktoré si sám vyberie,
 • varte spoločne a stimuluj v ňom zdravé návyky,
 • jedávajte spoločne – ak ješ ty napríklad zeleninu alebo iné zdravé jedlo, bude ju chcieť jesť aj tvoje dieťa,
 • konzumujte menšie porcie,
 • vyhýbaj sa používaniu jedla ako odmeny, použi radšej rôzne aktivity, zážitky a podobne,
 • dávaj mu piť vodu namiesto sladkých nápojov,
 • redukuj čas, ktorý strávi pred televízorom, počítačom alebo na telefóne; robte miesto toho spoločné aktivity,
 • dostatok spánku v detstve tiež prispieva k prevencii proti obezite, dopraj mu ho:
  •  4 – 11 mesačné = potrebuje 12 – 15 hodín spánku,
  •  1 – 2 ročné = 11 – 14 hodín,
  •  3 – 5 ročné = 10 – 13 hodín,
  •  6 – 13 ročné = 9 – 11 hodín,
  •  14 – 17 ročné = 8 – 10 hodín.

Zdravé návyky u detí znižujú riziko nadváhy až o 60 %. To vedie k zníženiu rizika diabetu, syndrómu obštrukčného spánkového apnoe, rakoviny, vysokého krvného tlaku a mnohých ďalších rizík.

Nezabúdaj však na jednu vec! Aj keď bude tvoje dieťa jesť zdravo, tak riziko vzniku obezity a nadváhy platí aj pre neho. Pretože aj v tomto prípade funguje rovnica energetický príjem by mal byť rovný energetickému výdaju, aby si udržalo váhu. Proste – môže jesť akokoľvek zdravo, ale keď sa bude prejedať, tak bude priberať aj zo zdravej stravy.


Dôležitý je primeraný príjem zdravých potravín kvôli kvalitným makronutrientom a mikronutrientom (vitamíny a minerálne látky), ktoré telo a zdravie tvojho dieťaťa bezpodmienečne potrebujú.

Sledovať koľko čoho skonzumuje tvoje dieťa vieš aj vďaka aplikácii Nutrelino. Všetko je veľmi jednoduché a zvládne to aj začiatočník!Zdroje:
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/childhood-obesity-infographic
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/syndrom-spankoveho-apnoe
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/en/
https://www.who.int/news/item/27-04-2006-world-health-organization-releases-new-child-growth-standards
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4796326/